Google+ Hvordan omtales din klinik? - Zeptor patientanalyse, tilfredshedsundersøgelse, tilfredshedsanalyse, kundeanalyse, tilfredshedsmåling, tandlæge, tandlæger, tandlægeklinik, tandklinik

Hvordan omtales din klinik?

Din tandkliniks omdømme er summen af patienternes oplevelser!
Selvom du og dit personale i Jeres daglige arbejde får masser af information om, hvordan patienterne oplever tandlægebesøget, får I aldrig det hele at vide! Og I får mere ros end ris, simpelthen fordi det er nemmere for en patient at rose, end at forklare sin utilfredshed.

Mange af de ikke helt tilfredse patienter, siger slet ingenting – mens de er på klinikken…

Det kan måske lyde som noget af et postulat, men Tandlægeforeningens egen analyse om ’tilfredshed med tandlæger’*) og vores eget analysemateriale fra samarbejdet med tandklinikker siden 2009, taler et tydeligt og entydigt sprog:

Nøglen til at undgå utilfredse
patienter
ligger i evnen
til at forudse og styre
patienternes forventninger

*) 50% af de utilfredse patienter, der IKKE får sagt fra, brokket sig, eller klaget, løser ’problemet’ selv – de finder en ny tandlæge! Og de fortæller IKKE den gamle tandlæge hvorfor!

 

Book et ’Serviceeftersyn af patienternes oplevelser
Den nødvendige indsigten i patienternes forventninger og oplevelser opnås nemmest med det særlige 'serviceeftersyn'.

Et 'serviceeftersyn' sikrer dig konkret viden om, hvordan patienterne opfatter dig og dit personale. Eftersynet giver dig viden om, hvordan hele klinikken og den ydede service opleves - og hvad patienterne havde forventet.

Ikke mindst leverer 'serviceeftersynet' viden om, hvor let du og personalet kan ændre de irritationsmomenter og misforståelser, der ofte fører til større utilfredshed og patientens ønsket om at finde en anden tandklinik.

Og det hele sker mens du og dit personale passer Jeres daglige arbejde – Zeptor håndterer hele opgaven fra formulering af spørgsmål til formidling af patienternes svar. 

Læs mere på siden 'Produkter og priser'.

Velkommen til!

           
                                                                                                         Kurt Skjold            
Direktør, Executive Coach ©           
Zeptor Klinikudvikling           

 


 Samarbejdspartnere:

 
 

Vi får masser af nye kunder hver uge, hvad skulle vi bruge et serviceeftersyn af patienternes oplevelser til?
Et serviceeftersyn er ikke designet til blot at skaffe klinikken nye eller flere patienter. Eftersynet er så bredspekteret og fleksibelt, at det kan afdække nøjagtigt det, som klinikledelsen ønsker at vide mere om.

For en klinik med mange nye patienter, kan udfordringen bl.a. ligge i sikringen af, at alle de nye bliver ligeså tilfredse, som dem, der anbefalede de nye at starte på klinikken. Vi tilpasser både spørgeramme og formidling til den enkelte klinik.

Viser resultaterne ikke bare, at vi har en masse tilfredse patienter?
Nej. Selvom klinikkens overordnede resultater måske viser at f.eks. 85% af alle patienter er meget loyale eller meget tilfredse, er der jo stadig 15%, der ikke er tilfredse...

Vi graver nogle spadestik dybere end andre konsulent-huse, og finder årsagerne til at nogle patienter måske ikke kommer igen, samt begrundelserne for en større eller mindre utilfredshed.
Og resultaterne gøres både operationelle og konkrete.
 

Hvordan forholder vi os til patienternes oplevelser?
Det vigtigste er at tage patienternes oplevelser – eller det patienterne tror de har oplevet – seriøst.

Hvis resultaterne viser, at en patient ønsker at forlade klinikken, viser de normalt også hvorfor. Og når man kender årsagen til problemet eller misforståelsen, er en uddybende eller forklarende samtale med patienten ofte det eneste, der skal til.
______________________

Samarbejdspartnere:Læs mere om flere - klik her!

______________________

Tandnoter
Vi har samlet en række af vores artikler om personale, patienter og procedurer, der påvirker din kliniks udvikling.

Klik her, så bliver du guided hen til oversigten.