Google+ Hvordan omtales din klinik? - Zeptor patientanalyse, tilfredshedsundersøgelse, tilfredshedsanalyse, kundeanalyse, tilfredshedsmåling, tandlæge, tandlæger, tandlægeklinik, tandklinik

Hvordan omtales din klinik?

Din tandkliniks omdømme er summen af patienternes oplevelser!
Selvom du og dit personale i Jeres daglige arbejde får masser af information om, hvordan patienterne oplever tandlægebesøget, får I aldrig det hele at vide! Og I får mere ros end ris, simpelthen fordi det er nemmere for en patient at rose, end at forklare sin utilfredshed.

Mange af de ikke helt tilfredse patienter, siger slet ingenting – mens de er på klinikken…

Det kan måske lyde som noget af et postulat, men Tandlægeforeningens egen analyse om ’tilfredshed med tandlæger’*) og vores eget analysemateriale fra samarbejdet med tandklinikker siden 2009, taler et tydeligt og entydigt sprog:

Nøglen til at undgå utilfredse
patienter
ligger i evnen
til at forudse og styre
patienternes forventninger

*) 50% af de utilfredse patienter, der IKKE får sagt fra, brokket sig, eller klaget, løser ’problemet’ selv – de finder en ny tandlæge! Og de fortæller IKKE den gamle tandlæge hvorfor!

 

Book et ’Serviceeftersyn af patienternes oplevelser
Den nødvendige indsigten i patienternes forventninger og oplevelser opnås nemmest med det særlige 'serviceeftersyn'.

Et 'serviceeftersyn' sikrer dig konkret viden om, hvordan patienterne opfatter dig og dit personale. Eftersynet giver dig viden om, hvordan hele klinikken og den ydede service opleves - og hvad patienterne havde forventet.

Ikke mindst leverer 'serviceeftersynet' viden om, hvor let du og personalet kan ændre de irritationsmomenter og misforståelser, der ofte fører til større utilfredshed og patientens ønsket om at finde en anden tandklinik.

Og det hele sker mens du og dit personale passer Jeres daglige arbejde – Zeptor håndterer hele opgaven fra formulering af spørgsmål til formidling af patienternes svar. 

Læs mere på siden 'Produkter og priser'.

Velkommen til!

           
                                                                                                         Kurt Skjold            
Direktør, Executive Coach ©           
Zeptor Klinikudvikling           

 


 Samarbejdspartnere:

 
   Senest opdateret 19/5'17

   NB! Ny tidsplan!

'Nøglen
 til bedre 
 resultater'


Plandent, FREITAG’S og Zeptor har skabt dette udviklingsforløb. Vi fokuserer på forbedret indtjening via indsigt i de økonomiske nøgletal og supplerer de hårde data med de bløde værdier i form af patienternes oplevelser.

Opstartsmøder og workshops koordineres med deltagerne.
Forventet opstart august/september.
Max. 4 klinikker pr. kursus.

Hvis du ikke fik brochuren
og Scandefa-tilbuddet på Plandents stand, kan du 
downloade den her!
Bemærk at den angivne startdato er udskudt til august/september.

 

  

      

     

 


Kursusholdere:


Per Freitag (Freitag's)


Lars Poulsen (Plandent)


Kurt Skjold (Zeptor).
______________________

Samarbejdspartnere:Læs mere om flere - klik her!

______________________

Tandnoter
Vi har samlet en række af vores artikler om personale, patienter og procedurer, der påvirker din kliniks udvikling.

Klik her, så bliver du guided hen til oversigten.

______________________