Google+ Kære klinikejer - Zeptor patientanalyse, tilfredshedsundersøgelse, tilfredshedsanalyse, kundeanalyse, tilfredshedsmåling, tandlæge, tandlæger, tandlægeklinik, tandklinik

Kære klinikejer

Giv dine patienters oplevelser et 'serviceeftersyn'!

Et 'serviceeftersyn' sikrer dig konkret viden om, hvordan patienterne opfatter dig og dit personale. Eftersynet giver dig viden om, hvordan hele klinikken og den ydede service opleves - og viden om, hvor let du og personalet kan ændre de irritationsmomenter og misforståelser, der ofte fører til større utilfredshed og ønsket om at finde en anden tandklinik.

På siden 'Produkter og priser', kan du læse mere om vores særlige serviceeftersyn.

Velkommen til!

           
                                                                                                         Kurt Skjold            
Direktør, Executive Coach ©           
Zeptor Klinikudvikling           

Ved du, hvordan nye patienter oplever det første besøg?
Det første besøg på hos en ny tandlæge, er afgørende for om patienten vil komme igen.
Hvis du ved, hvordan hele besøget opleves, har du mulighed for at justere de ofte små ting, der gør et almindeligt tandlægebesøg til en positiv oplevelse.  

Hvordan adskiller din klinik sig fra andre i lokalområdet?
Det ved de færreste! Alle tandlæger har mere eller mindre den samme baggrund og alle sikrer at den dentalfaglige del af besøget er 100% professionelt. Desværre bliver tandlægebesøget ofte vurderet ud fra helt andre aspekter – ’sekundærydelserne’, altså alt det, der omkranser det dentalfaglige:
Modtagelsen ved receptionen, serviceniveauet, stemningen på klinikken etc. etc.

Hvordan håndterer I ventetid?
Forsinkelser og ventetid kan ikke helt undgås, men det kan håndteres meget forskelligt. Det er godt at have en klar og forståelig intern procedure for, hvordan og hvornår patienterne skal have information om en forsinkelse. Og det er endnu bedre at have konkret viden om, hvordan ventetiden opleves af patienterne.

Hvor mange af Jeres patienter oplever at prisen er for høj?
Danskerne mener at vide, at det er dyrt at gå til tandlægen – men hvis man spørger patienterne, skyldes utilfredshed med prisen meget ofte en manglende forståelse for regningens forskellige punkter, en manglende værdioplevelse eller uvidenhed. Vi plejer at kalde det en ’manglende forventningsafstemning’ af prisen. Forventningsafstemningen er meget nemmere, når I ved, hvordan patienterne oplever prissætningen.

Ved du, hvilke patienter, der lige nu overvejer at finde en anden tandlæge – og hvorfor?
Tandlægeforeningens undersøgelse ’Tilfredshed med tandlæger’ viser, at halvdelen af de patienter, der ikke er helt tilfredse, men ikke siger det, finder en anden tandlæge, uden at fortælle hvorfor.

Et serviceeftersyn af patienternes oplevelser fortæller det hele!

 


Hvad er et ’serviceeftersyn’?
Et serviceeftersyn er en patientanalyse, hvor vi i en periode undersøger og analyserer patienternes oplevelser på din klinik – men du og dit personale blot passer Jeres daglige arbejde. Se mere om vores serviceeftersyn på siden ’Produkter og priser’.

Hvis du er i tvivl om værdien, så spørg en god kollega
Hvis du undersøger markedet for en samarbejdspartner med indsigt i din branche og kompetencer inden for analyser og udvikling, støder du på mange udtryk og formuleringer, der tilsyneladende dækker over det samme: Tilfredshedsanalyse, Loyalitetsundersøgelse,  Kundeundersøgelse og Patientanalyse.

Sidstnævnte er vores version, og vi kan tale solen sort om fortræffelighederne ved netop en Zeptor|Patientanalyse. Du er derfor velkommen til at spørge nogle af de tandklinikker, som vi samarbejder med! Læs nogle udsagn her på siderne, eller kontakt os for nærmere information.

 
 

 

 

 

 


Økonomien bedres uden at hverken personale eller ledelse mistænkes for at gå på kompromis med faglighed og objektivitet!

Vi tilbyder den viden, der er det væsentligste værktøj, når du ønsker at udvikle din klinik – og viden er bedre end mavefornemmelser, intuition og pludselige indskydelser.

Vi kan fortælle dig præcist, hvorfor din klinik bliver valgt, hvorfor nogen fravælger den – og alt derimellem. Og vores formidling sikrer at den nye viden kan anvendes i den daglige drift.

______________________


Rekvirér folder her!
______________________

Blogs og nyheder

Vi har smidt artikelarkivet ud og erstattet det med blogs! Klik her, så bliver du guided hen til oversigten.

Læs seneste artikel fra PTO-magasinet her.

______________________

     

'Nøglen til bedre resultater'
Freitag's, Plandent og Zeptor
fortsætter samarbejdet i 2017 - ring og hør nærmere.

Per Freitag (Freitag's),
Lars Poulsen (Plandent),
Kurt Skjold (Zeptor).
______________________

Zeptor|Klinikudvikling samarbejder med

Tandbud.dk er en digital tandlægeportal, som sikrer et 'Perfect Match' mellem patienter og tandklinikker. Patienterne hjælpes med at finde en ny tandlæge, der lever op til patienternes individuelle ønsker og behov. Og tandklinikkerne modtager patienter, hvis præferencer og ønsker på forhånd er afstemt med klinikkens kompetencer og muligheder. Dermed er forudsætningerne for en lang og positiv relation på plads. Klik her og kontakt tandbud for en uforpligtende samtale.